ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ / Օրենսդրություն

"Թանկարժեք մետաղների մասին" օրենք

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի "Անվանիշերի ձևերը, չափերը, նկարագրությունը և դրանց պատրաստման, հաշվառման ու տնօրինման կարգը հաստատելու մասին " 203 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի "Թանկարժեք մետաղների ջարդոնների թանկարժեք  մետաղներից պատրաստված  նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքի կարգը` կապված հարգորոշման  և (կամ) հարգադրոշմման հետ հաստատելու մասին" թիվ 204  որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  թանկարժեք մետաղների ու թանկարժեք քարերի պետական պահուստի և դրա բաղկացուցիչ մաս կազմող թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի համալրման, պահպանության, օգտագործման, ծախսման, հաշվառման, ինչպես նաև դրանց տեղաբաշխման և գտնվելու վայրերը որոշելու կարգը հաստատելու մասին" թիվ 538-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի արժեքների փորձաքննության անցկացման կարգը սահմանելու մասին" թիվ 539-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Պաշտոնատար անձանց կողմից ի պաշտոնե և պետական մարմինների կողմից այլ անձանց` օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 3000-ապատիկը գերազանցող արժողությամբ թանկարժեք մետաղներից և թանկարժեք քարերից պատրաստված նվերները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարանից տալու կարգը սահմանելու մասին" թիվ 540-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի  "Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի բնակտորների հազվագյուտ լինելու չափանիշները, գնահատման և վճարման պայմաններն ու կարգը սահմանելու մասին" թիվ 541-Ն որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի ապրիլի 16-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  թանկարժեք մետաղներ զտարկողների և թանկարժեք մետաղներ հարգորոշողների ու հարգադրոշմողների որակավորման քննությունների հարցաշարը հաստատելու մասին" թիվ 50 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հունիսի 11-ի "Պետական մարմիններում, պետական հիմնարկներում ու կազմակերպություններում գտնվող թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի և դրանցից պատրաստված իրերի հաշվառման քարտերի և գրքի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 60-Ն հրաման  

 

 

 

 ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/16) 395.24 դրամ
EUR (04/16) 419.98 դրամ
RUB (04/16) 4.20 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր