ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ / Օրենսդրություն

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

«ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՀ ՕՐԵՆՔԸ

«ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՀ ՕՐԵՆՔԸ

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՀ ՕՐԵՆՔԸ

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՀ ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼՂՀ ՕՐԵՆՔԸ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԱՀ կառավարության 2019թ. մարտի 25-ի «Հավատարմագրման ազգային մարմին ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության հավատարմագրման լիազորված մարմին ճանաչելու, հավատարմագրման ազգային մարմնի անհատական կազմը եվ աշխատակարգը հաստատելու եվ լեռնային ղարաբաղի հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 700 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 187-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2018թ. սեպտեմբերի 12-ի «Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման կարգը սահմանելու եվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի N 22 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 758-Ն որոշում

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ԱՀ կառավարության 2023թ. փետրվարի 7-ի «Չափագիտական վերահսկողություն իրականացնող մարմին ճանաչելու մասին» N 57-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2018թ. սեպտեմբերի 12-ի «Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» N 757-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2018թ. սեպտեմբերի 12-ի «Սոցիալական եվ կենսական կարեվոր նշանակություն ունեցող չափման միջոցները, դրանց ներկայացվող պահանջները եվ շուկայահանման կարգը սահմանելու մասին » N 754-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 20-ի «Մեծությունների միավորների, չափումների սանդղակների անվանումը, նշագրումը, գրելաձեվն ու դրանց կիրառման կանոնները սահմանելու մասին» N 520 որոշում

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ԱՀ կառավարության 2021թ. դեկտեմբերի 28-ի «Պարենային եվ ոչ պարենային արտադրանքի գրանցում իրականացնող իրավասու մարմիններ սահմանելու մասին» N 1456-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2021թ. դեկտեմբերի 7-ի «Ծխախոտի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու եվ լեռնային ղարաբաղի հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 541 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 980-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2021թ. սեպտեմբերի 7-ի «Արցախի Հանրապետությունում Եվրասիական տնտեսական միության (մաքսային միության) տեխնիկական կանոնակարգերն ընդունելու եվ գործողության մեջ դնելու մասին» N 981-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2019թ. ապրիլի 5-ի «Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող համապատասխանության ազգային նշանի նմուշը (նկարագիրը), կիրառման կարգը սահմանելու եվ լեռնային ղարաբաղի հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 522 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»N 232-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2019թ. մարտի 25-ի «Համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերը սահմանելու մասին» N 186-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2018թ. հեկտեմբերի 25-ի «Արցախի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում համակարգող մարմին ճանաչելու եվ կանոնակարգող մարմինների ցանկը հաստատելու մասին» N 864-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2018թ. դեկտեմբերի 12-ի «Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման կարգը սահմանելու մասին» N 756-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2018թ. դեկտեմբերի 12-ի «Համապատասխանության գնահատման մարմինների կողմից արտադրանքի համապատասխանության գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 761-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2013թ. նոյեմբերի 8-ի «Ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի եվ անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 770-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 20-ի «Անհատական պաշտպանության միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 533 որոշում

ԱՀ կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 28-ի «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 565 որոշում

ԱՀ կառավարության 2009թ. մարտի 24-ի «Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (ագլճկ) կառուցման եվ շահագործման նվազագույն պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 168-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2015թ. դեկտեմբերի 23-ի «Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 878-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 2006թ. հունիսի 27-ի «Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 325 որոշում

ԱՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 20-ի «Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կանոններ եվ աշխատանքի անվտանգության պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին » N 528 որոշում

ԱՀ կառավարության 2007թ. օգոստոսիի 28-ի «Գարեջրի եվ դրա արտադրության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 381 որոշում

ԱՀ կառավարության 2008թ. մարտի 18-ի «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 208 որոշում

ԱՀ կառավարության 2007թ. հոկտեմբերի 30-ի «Սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին » N 457 որոշում

ԱՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 20-ի «Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 537 որոշում

ԱՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 20-ի «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին; N 538 որոշում

ԱՀ կառավարության 2008թ. հունվարի 15-ի «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկականկանոնակարգը հաստատելու մասին; N 3 որոշում

ԱՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային ղարաբաղի հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների էկոլոգիական անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին; N 628 որոշումՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/17) 395.10 դրամ
EUR (04/17) 420.39 դրամ
RUB (04/17) 4.19 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր