ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Նախարարության մասին / Գնումների գործընթացի կարգավորման վարչություն

Վարչությունն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

1. Գնումներին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքների համակարգումը և ընդունումը կամ դրանք հաստատման ներկայացնելը,

2. Գնումների գործընթացի մեթոդական ղեկավարման կազմակերպումը և գնումների գործընթացի կազմակերպման շրջանակներում պատվիրատուներին մեթոդական օժանդակության ցուցաբերումը,

3. Պատվիրատուների գնումները համակարգողների մասնագիտական ուսուցման, շարունակական վերապատրաստման և որակավորման գնահատման համակարգի առկայության ապահովումը,

4. Տեղեկագրի հրապարակման աշխատանքների կազմակերպումը,

5. Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործարքների հաշվառումը,

6. Գնումների գործընթացի կազմակերպման շրջանակներում` պետության կարիքների համար պարբերաբար ձեռք բերվող որոշ ապրանքատեսակների շուկայական գների ուսումնասիրումը և կողմնորոշիչ գների հրապարակումը,

7. Պետական գնումների տարեկան հաշվետվության և գնումների որակավորված մասնագետների (անձանց) ցուցակի հրապարակումը,

8. Պետության կարիքների համար կնքված պայմանագրերի, ինչպես նաև պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործընթացների գծով ընտրանքային կարգով մոնիթորինգի իրականացումը,

9. Գնումների ոլորտը կարգավորող Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախարարությանը վերապահված գնումների գործընթացի կարգավորման և համակարգման այլ լիազորությունների կատարումը:

Վարչության պետ՝ Ասատրյան Գեղամ Կարենի
Հեռ.՝(047) 94-79-12
Էլ.փոստ՝ gnumner@minfin-nkr.am


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (12/01) 402.88 դրամ
EUR (12/01) 438.70 դրամ
RUB (12/01) 4.47 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր