Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացնում է  
01.03.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

   Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքի համաձայն՝ եթե հասարակական կազմակերպությունը հաշվետու տարվա ընթացքում հանրային միջոցներից ֆինանսավորվել է երկու միլիոն և ավելի ՀՀ դրամի չափով, ապա օրենքով սահմանված կարգով պետական մարմիններ ներկայացված նրա տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները՝ ոչ ուշ, քան մինչև հաջորդող տարվա մայիսի 15-ը հանրային միջոցներից ֆինանսավորման մասով ենթակա են պարտադիր աուդիտի՝ հասարակական կազմակերպության ժողովի ընտրած անկախ աուդիտորի կողմից (հոդված 26):
   ԱՀ ֆինանսների նախարարի 2022թ. փետրվարի 4-ի «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձեվը, հրապարակման եվ ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N 12 – Ն հրամանը հրապարակված է «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 3 առ 09.02.2022թ., ինչպես նաև տեղադրված է ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքէջի «Հաշվապահական հաշվառում/Օրենսդրություն» բաժնում:
   Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը կցվում է «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքով սահմանված հաշվետվությանը:
 


վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (09/30) 405.65 դրամ
EUR (09/30) 396.08 դրամ
RUB (09/30) 7.57 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 397.63 դրամ
Պլատին (II եռ.) 16121.06 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 30565.30 դրամ
Տեսանյութեր